Tájékoztatás a német elektronikus médiáról szóló törvény (Telemediengesetz) 5. §-a szerint

Terez-Brunszvik-Gesellschaft zur Förderung der ungarischen Sprache und Kultur e.V.
Steinweg 34.
14532 Kleinmachnow

Egyesületek nyilvántartása: [a nyilvántartás bejegyzésének száma]
A nyilvántartó bíróság: [a nyilvántartó bíróság neve]

Képviseletre jogosult a vezető tisztségviselő:
Balogh-Labischinski Violetta

Kapcsolat:

E-mail cím: kapcsolat@brunszvik.de

A honlap tartalmáért a német tartományközi műsorszolgáltatási egyezmény (Rundfunkstaatsvertrag) 55. § 2. bekezdése szerint felelős

[A felelős személyek elérhetőségei és témakörei]

Vitarendezés

Az Európai Bizottság online vitarendezési lehetőséget bocsát rendelkezésre az alábbi címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Az e-mail címünket fent, az impresszumban találhatja.

A fogyasztóvédelmi választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban nem vagyunk hajlandóak és kötelesek részt venni.

Felelősség a weboldalainkon szereplő tartalmakért

Szolgáltatóként az elektronikus médiáról szóló törvény 7. § 1. bekezdése szerint az általános jogszabályi rendelkezések alapján felelőséggel tartozunk a jelen weboldalakon található saját tartalmakért. Az elektronikus médiáról szóló törvény 8.-10. §§ szerint azonban szolgáltatóként nem vagyunk kötelesek a közzétett vagy tárolt idegen információkat ellenőrizni, illetve a jogellenes tevékenységre utaló körülményeket feltárni.

Az általános jogszabályi rendelkezések értelmében az információk eltávolítására vagy használatának zárolására vonatkozó kötelezettségeket ez nem érinti. E tekintetben felelősséget azonban kizárólag attól az időponttól vállalhatunk, amikor konkrét jogsértésre derült fény. Ha valóban ilyen jellegű jogsértésre derül fény, a kérdéses tartalmakat késedelem nélkül eltávolítjuk.

Felelősség a harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozásokért

Weboldalunk harmadik felek külső webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek tartalmára nincs befolyásunk. Ezért ezekért a külső tartalmakért semmilyen nemű felelősséget nem vállalunk. A hivatkozott oldalak tartalmáért mindig az oldalak szolgáltatója vagy üzemeltetője felel. A hivatkozott oldalakat a hivatkozás időpontjában esetleges jogsértésekre ellenőriztük. A hivatkozás időpontjában nem találtunk jogellenes tartalmakat.

A hivatkozott oldalak állandó tartalmi ellenőrzése azonban nem indokolt konkrétan jogsértésre utaló jelek nélkül. Ha valóban jogsértésre derül fény, a hivatkozásokat késedelem nélkül eltávolítjuk.

Szerzői jog

A jelen oldalakon szereplő, a weboldal üzemeltetői által létrehozott tartalmakra és művekre a német szerzői jogi törvény vonatkozik. A szerzői jogi törvény keretein kívül eső sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és a hasznosítás bármilyen formájához a szerző, illetve a tartalom létrehozójának írásbeli engedélyére van szükség. A jelen weboldal letöltése vagy másolása kizárólag magáncélra engedélyezett, üzleti célokra nem.

Ha a jelen oldalakon szereplő tartalmakat nem az oldal üzemeltetője hozta létre, ez esetben harmadik felek szerzői jogait tiszteletben tartották. A harmadik felektől származó tartalmakat egyértelműen jelöljük. Ha Ön ennek ellenére szerzői jog megsértésére lesz figyelmes, kérjük, ezt tudassa velünk. Ha valóban jogsértésre derül fény, a tartalmakat késedelem nélkül eltávolítjuk.